ND - Kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2009), UBND thành phố Đà Nẵng, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, Ban vận động Xây dựng Bệnh viện Ung thư, tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Ung thư TP Đà Nẵng.