Xây dựng cống thoát nước, nạo vét, xây dựng cơ sở hạ tầng