TT - "Tuổi trẻ khối các cơ quan T.Ư đang có sẵn những thế mạnh của tuổi trẻ cả nước cũng như thế mạnh của riêng mình là nguồn nhân lực trẻ có bản lĩnh, có trí tuệ làm chủ khoa học kỹ thuật và công nghệ.