Ngày 18.1 tại Hà Nội, CĐ GTVT VN đã tổ chức báo cáo kết quả phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ năm 2007, nhiệm vụ năm 2008.