ND - Trong buổi làm việc với hai công ty của Đức và Nhật Bản, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, sẽ ủng hộ dự án hợp tác đầu tư tại Việt Nam xây dựng Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ in bảo mật.

Trước đó, năm 2008, Công ty hệ thống bảo mật T-SS (Mật bản) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (CNPV và NDS) của Đức, xây dựng dự án hợp tác kinh doanh lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) có quy mô 600 nghìn USD với thời hạn ba năm. Đây là công nghệ mà Việt Nam đang có nhu cầu ứng dụng trong các dự án CNTT như: phát hành thẻ công dân điện tử, hộ chiếu, chứng minh nhân dân điện tử... PV