Hơn 800 xe buýt loại 12 ghế đang hoạt động ở TP HCM sẽ bị xóa sổ. Hàng trăm xã viên các hợp tác xã (HTX) đang sống nhờ phương tiện xe buýt này hiện đứng ngồi không yên vì chưa có hướng chuyển đổi phương tiện.