Xe đạp dùng năng lượng mặt trời là phương tiện sẽ giảm bớt gánh nặng cho môi trường và tốt cho người sử dụng.