(Toquoc)- Hội nghị quốc tế xe điện ngầm Metro Rail Conference nhất trí công nhận xe điện ngầm metro ở thủ đô Đan Mạch là bậc nhất thế giới.