Trong khi các nhà sản xuất xe máy mát lòng mát dạ với doanh số bán ra kỷ lục 2,5 triệu xe trong năm 2007, thì các nhà môi trường lại đứng ngồi không yên.