Không nhân viên, không bến bãi, người đi xe đạp chỉ việc đưa xe vào khu vực gửi và lấy vé, hệ thống tự động sẽ đưa xe của bạn xuống một hầm chứa phía dưới lòng đất. Quả là một bãi gửi xe thông minh.

Nhật Tân (theo culture japan)