Chú voi con rất đang yêu và tinh nghịch, hồn nhiên như một đứa trẻ.

S.T