- Hơn nửa tấn cocain đã được Hải quân Hoa Kỳ vớt từ dưới biển trên vịnh Mexico, khi bọn buôn bán ma túy đốt tàu và ném cocain xuống biển nhằm phi tang vật chứng trong cuộc săn đuổi ngày hôm 14/10.

Nguyễn Hường-Kiều Oanh