Những con ngựa vằn dù rất cảnh giác, nhưng đã không thể lường trước được mối nguy hiểm ập xuống nhanh đến mức như vậy.

Hải Nguyên(theo YouTube)