Tiếng chày giã giấy dó khuya

Dội vào ký ức bên kia nỗi buồn Tranh Đông Hồ mở từng khuôn Thịnh suy người vẫn sống còn với tranh!