Một dịp tình cờ lang thang tại khu Silom ở Bangkok (Thái Lan), lên lầu 3 của một trung tâm trưng bày cũng có tên Silom, tôi nhìn thấy rất nhiều tranh của các họa sĩ đương đại Việt Nam.