(GDVN) - Trọng Hoàng đã có cơ hội không thể tốt hơn nhưng trên chấm sút phạt anh lại và đá bóng ra ngoài.