Bói có 1001 kiểu: bói tú, bói nhẫn, bói chén, bói lá, bói hoa, bói gạch, bói Kiều, xem chỉ tay, xem tướng số, xem ngày sinh tháng đẻ…Ít ai biết còn một kiểu bói hết sức đặc biệt: bói xe.