Đưa lương vào viện phí nhìn chung là không phù hợp, vì sẽ đẩy giá viện phí lên cao, người dân phải chi trả hai lần