(PL)- Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa có công văn trả lời đơn của liên danh Khánh Gia khiếu nại UBND TP.HCM. Công văn nói rõ, ban này đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.