Hỏi:

small_6936.jpg Đề nghị được ân hạn thuế đối với các lô hàng xuất nhập khẩu (Công ty TNHH chế tạo phụ tùng xe máy LIFAN-XUGUANG) STRONG> Trả lời: Xét thấy trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại Công ty đã có ý thức chấp hành quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nộp hết số thuế và phạt chậm nộp thuế do điều chỉnh tăng; Để tạo thuận lợi cho sản xuất của Công ty, Bộ Tài chính đồng ý để Công ty TNHH chế tạo phụ tùng xe máy LIFAN XUGUANG được áp dụng thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế của các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh, với điều kiện ngoài 12 tờ khai bị truy thu số 1617 và 1728/NĐTNT năm 2004, số 35, 247, 626, 783, 934, 1029, 1157, 1266, 1354, 1520/NĐTNT năm 2005 của Công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế. Công ty TNHH chế tạo phụ tùng xe máy LIFAN-XUGUANG liên hệ với Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.