TAND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định đưa vụ án Nguyễn Lâm Thái và các cán bộ ngành bưu điện ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 9-4 tới. Dự kiến, vụ án sẽ được xét xử trong vòng 1 tháng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại phiên tòa này.