Theo các đại lý, hiện các nhà sản xuất ximăng đang tăng cường khuyến mãi do nguồn cung ximăng tăng mạnh, trong khi sức mua yếu dù đã bước vào mùa xây dựng.