tôi đang sử dụng đầu KTS VTC loại DIGITAL MODEL T13. Tôi thấy VTC đang giới thiệu chương trình mới với 32 kênh VTC và 8 kênh DH. Vậy làm cách nào để tôi có thể xem được các kênh này. loại đầu KTS này có bắt được hết các đài của VTC không ? cám ơn.