Thống kê số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong tháng 1/2010 đạt 203,54 triệu USD chiếm 4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 77,56% so với cùng kỳ và tăng 25,33% so với tháng cuối năm 2009.

TP HCM: Năm 2009 kim ngạch XK đạt 19,99 tỷ USD, giảm 19,2% Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường trong tháng đầu năm 2010 đều có kim ngạch tăng so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ có một số mặt hàng có kim ngạch giảm như: Cà phê (giảm 37,29%); xăng dầu các loại (giảm 72,76%); sản phẩm hóa chất (giảm 2,11%); dây điện và dây cáp điện (giảm 47,83%); đá quý kim loại quí và sản phẩm (giảm 29,89%). Trong các mặt hàng có kim ngạch giảm so với cùng kỳ thì mặt hàng sắn và sản phẩm từ sắn giảm nhiều với lượng xuất trong tháng 910 tấn, trị giá 292 nghìn USD, giảm 92,7% về lượng và 84,48% về trị giá. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong tháng đầu năm 2010 là phương tiện vận tải và phụ tùng; hàng dệt may, hàng thủy sản, than đá… Trong đó mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng có kim ngạch cao nhất với 47,22 triệu USD chiếm 37,22% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng và chiếm 23,2% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong tháng 1/2010 của Việt Nam, tăng 227,13% so với cùng kỳ và tăng 1866,82% so với tháng cuối năm 2009. Đứng thứ hai là mặt hàng dệt, may với kim ngạch trong tháng 29,2 triệu USD, chiếm 3,6% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này và chiếm 14,3% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, tăng 115,23% so với cùng kỳ và 39,67% so với tháng cuối năm 2009. Kế đến là mặt hàng thủy sản, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 25,83 triệu USD, tăng 49,23% so với cùng kỳ nhưng giảm 13,93% so với tháng 12/2009. InfoTV (Vinanet)