Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai như sau: