Hanoinet- Kể từ ngày 2/10/2008, hệ thống xổ số điện toán mới của công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội sẽ được mở rộng với 200 đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.