SGTT - Xóm này nằm dọc đường Lò Gốm (phường 7, quận 6) với hàng chục hộ gia đình chuyên phân loại đồng và kim loại khác từ cáp điện, bộ giải nhiệt máy lạnh cũ và những vật dụng có đồng đã qua sử dụng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (ảnh) cùng chồng là anh Thân Văn Cường tách nhựa và thiếc từ cáp điện, tiền công phân loại là 2.000 đồng/kg. Công việc vất vả và độc hại, nhưng cũng tạm đủ nuôi sống gia đình.