Xu hướng của phần lớn người lao động (NLĐ) dựa trên thu nhập hàng tháng để quyết định chọn nơi làm việc. Những lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, kiểm toán, công nghệ thông tin có mặt bằng lương cao chính là những ngành thu hút được sự quan tâm của NLĐ.