Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hoạt động trên các thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới trong tuần qua. Đây là tuần thứ 2 giảm điểm liên tiếp trên hầu hết các TTCK kể từ đầu năm 2009 đến nay