Thực phẩm không an toàn, môi trường ô nhiễm, áp lực công việc... đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và sắc đẹp của con người. Vì thế, xu hướng sử dụng mỹ phẩm cũng đang có nhiều sự thay đổi.