(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý phản ánh của cá nhân và tổ chức, thông báo kết quả xử lý để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23/1/2009, VPCP đã có công văn gửi UBND tỉnh Bến Tre về phản ánh của bà Tạ Thị Tư (địa chỉ 37B đường Trương Vĩnh Ký, khu phố 1, thị trấn huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) đối với những vướng mắc trong việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cho đến nay, sự việc trên vẫn chưa được giải quyết và VPCP chưa nhận được văn bản thông báo kết quả xử lý. VPCP đề nghị UBND tỉnh Bến Tre xem xét, xử lý dứt điểm phản ánh nêu trên theo quy định và thông báo kết quả xử lý về VPCP trước ngày 20/11/2009 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. * VPCP cũng nhận được phản ánh của Ban Liên lạc hưu trí Địa chính về việc chậm xét khen thưởng cho các cán bộ lãnh đạo có thành tích và quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan nhà nước. VPCP chuyển đến Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phản ánh trên để xem xét, xử lý theo quy định và thông báo kết quả xử lý để VPCP tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Ngọc Hà (Nguồn: Công văn 7314,7315/VPCP-TCCV)