(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an và chính quyền các địa phương liên quan chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiếp tục lưu hành các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương công khai hóa việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông tại địa phương, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại. Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các địa phương liên quan triển thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 679/TTg-KTN ngày 27/4/2010. Cụ thể, tại Công văn số 679/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện hỗ trợ đối với chủ sở hữu phương tiện có xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề đến hết năm 2010. Bộ Tài chính đã được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp theo trước ngày 31/12/2010. Địa phương triển khai hỗ trợ thay thế xe bị đình chỉ giao thông Được biết, thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đến hết năm 2010. Đơn cử như tại TP. Hồ Chí Minh, qua thống kê cũng cho thấy, chỉ riêng đợt triển khai Quyết định 4/2009/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh, trên địa bàn đã có hơn 3.000 hộ ba gác nghèo được hưởng chính sách từ quyết định này. Riêng quận 4 đã có 101 hộ nghèo đang sử dụng xe ba, bốn bánh được hỗ trợ với số tiền là 707.000.000 đồng và 19 hộ nghèo được hỗ trợ xe Honda Wave Anpha (thay thế xe ba, bốn bánh) để mưu sinh. Ngoài ra, nhiều hộ nghèo còn được tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn, đào tạo học nghề, giải quyết việc làm… theo hướng có lợi nhất cho hộ nghèo chuyển đổi mục đích làm ăn và xóa đói giảm nghèo. Tháng 5/2010, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định 28/2010/QĐ-UBND quy định từ ngày 14/5/2010, các hộ nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thuộc đối tượng chuyển đổi nghề có nhu cầu mua xe tải thì được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/xe mua mới. Còn Phú Yên, địa phương có 1. 847 phương tiện giao thông thuộc diện đình chỉ hoạt động, mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định tạm ứng trên 10,3 tỉ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố nhằm hỗ trợ thay thế phương tiện giao thông thuộc diện bị đình chỉ hoạt động. Số tiền hỗ trợ gồm 2 mức: mức 5 triệu đồng cho 1.576 phương tiện, trong đó hỗ trợ mua xe cơ giới ba, bốn bánh cho 5 phương tiện và chuyển đổi nghề cho 1.571 phương tiện; mức 9 triệu đồng để mua mới xe tải cho 271 xe các loại bị đình chỉ hoạt động. Ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng vừa tiến hành hỗ trợ (đợt 1) cho các chủ phương tiện xe công nông, xe cơ giới ba, bốn bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông. Mức hỗ trợ mỗi trường hợp bán phương tiện bị đình chỉ để mua lại phương tiện mới đạt chuẩn tham gia giao thông là 9 triệu đồng, không mua lại phương tiện 5 triệu đồng. Riêng đối tượng chính sách mỗi trường hợp hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Trong đợt này, huyện Bắc Trà My chi 92 triệu đồng hỗ trợ (2,5-3,5 triệu đồng/trường hợp) cho 35 chủ phương tiện tại các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương, Trà Đông và thị trấn Trà My. Đợt hỗ trợ đã kết thúc vào ngày 15/8 vừa qua. Tin liên quan: Kéo dài thời gian hỗ trợ thay thế xe công nông đến hết năm 2010 Quốc Hà (Nguồn: Công văn số 6150/VPCP-KTN)