Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm ''người giữ trẻ hành hạ hơn 10 em nhỏ'' gây chấn động ở Đồng Nai vừa qua.