Ngày 27-2, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1269/VPCP-KTTH về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2010.

Công văn nêu rõ: Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương điều hành giá cả hàng hóa theo cơ chế thị trường đã được xác định theo lộ trình đối với một số loại hàng hóa như: điện, than..., đồng thời hạn chế tối đa những yếu tố phát sinh làm cho lạm phát tăng cao, nhất là những yếu tố tác động do việc lợi dụng điều chỉnh giá của Nhà nước để đẩy giá các loại hàng hóa tăng cao, gây tâm lý bất lợi trong xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai một số biện pháp sau đây: Các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, ngay trong tháng 3 năm 2010 chủ động rà soát cân đối cung - cầu các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước như gạo, xăng, dầu, phân bón, xi măng, sắt thép...; chủ động kịp thời can thiệp thị trường hoặc trình cấp có thẩm quyền các giải pháp ứng phó trong trường hợp cần thiết để bảo đảm không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động triển khai các biện pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông qua việc điều hành tốt các công cụ của chính sách tiền tệ bảo đảm kiềm chế không để lạm phát cao và đáp ứng yêu cầu thanh khoản của nền kinh tế, của hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ theo đúng quy định; thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng và các Tập đoàn kinh tế, không để xảy ra việc đầu cơ, găm giữ ngoại tệ làm ảnh hưởng đến mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước. Các Bộ: Tài chính, Công thương chủ động cung cấp thông tin về các chủ trương, biện pháp điều hành giá cả của Chính phủ trong năm 2010, cũng như triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng khó khăn khi thực hiện chủ trương điều hành giá cả theo cơ chế thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; xử phạt nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá, các hành vi lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để đẩy giá hàng hóa lên cao, các hành vi đầu cơ găm hàng thu lợi bất chính của các tổ chức, cá nhân. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý giá cả, nhất là giá các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, giá cước vận tải và giá các loại dịch vụ. TTXVN