Ngày 14/01/2008, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký Quyết định số 09/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An, cụ thể như sau: