Nếu con bạn chẳng may bị vật gì đó lọt vào mắt, bạn chớ nên hốt hoảng. Nên cẩn thận giữ lấy tay bé, đừng cho dụi mắt vì có thể làm trầy giác mạc, bề mặt của mắt.