Xưa bạn bè gặp nhau ngồi tâm sự buồn vui, nay mỗi người ôm một cái điện thoại ngồi nhắn tin, chơi game.