TTO - Tôi muốn ôm các em vào lòng và nói lên một điều rằng mùa xuân rất công bằng, sẽ hướng dòng chảy tình cảm ấm áp của mình vào chỗ trũng của tâm hồn để lấp đầy yêu thương cho hết thảy mọi người...