xạo quá à, tỉ lệ nhận của trường này là trên 40% mà (coi trên web của trường), yêu cầu điểm phẩy chỉ cần 2.0/4.0 bé này thì ko phải hô mà là răng cực kỳ khấp khểnh, khổ thân, ko bao giờ dám mở miệng ra cười. Mình cứ thắc mắc sao nhiều nhà có tiền cho con đi du học này nọ mà ko sửa răng cho con,...

Xuân Nghi dễ thương quá xạo quá à, tỉ lệ nhận của trường này là trên 40% mà (coi trên web của trường), yêu cầu điểm phẩy chỉ cần 2.0/4.0 bé này thì ko phải hô mà là răng cực kỳ khấp khểnh, khổ thân, ko bao giờ dám mở miệng ra cười. Mình cứ thắc mắc sao nhiều nhà có tiền cho con đi du học này nọ mà ko sửa răng cho con, để xấu thế