Chiều ngày 28.2, một vài nơi trên địa bàn TP.Kon Tum, huyện Kon Rẫy, Kon Plông... đã xuất hiện cơn mưa trái mùa. Cơn mưa đã giúp cho những hộ trồng càphê, caosu... tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền công, tiền nhiên liệu tưới nước trong mùa khô hạn.

Đặc biệt, cơn mưa đã góp phần giảm bớt nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn.