(SGGP).- Từ nguồn vốn điều lệ chỉ có 45,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức đã phát triển, đầu tư góp vốn hơn 60 tỷ đồng vào 4 doanh nghiệp sản xuất bê tông ở các tỉnh Hải Dương, Long An, Bình Dương và Thủ Đức để đẩy mạnh sản xuất.

Hiện nay, công ty đã sản xuất mỗi tháng hơn 9.000 sản phẩm trụ điện (ảnh), cọc, cừ bê tông ứng suất trước, cung ứng cho thị trường xây dựng. Ngoài ra, từ cuối năm 2008 đến nay, công ty còn xuất khẩu 40.000 trụ điện qua thị trường Campuchia, trị giá hơn 2 triệu USD. Ngày 16-10, CBCNVC công ty đã đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Nhà nước trao tặng. Tin, ảnh: Đ.THÀNH