Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu chè của Việt Nam sang Indonêsia tăng rất mạnh, đạt 3.798 tấn, với trị giá 2.413 triệu USD, tăng tới 250% về lượng và tăng 205% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006.

che den