(NLĐ)- Theo các doanh nghiệp thuộc Hội Dệt may Thêu đan TPHCM, xuất khẩu dệt may đang chững lại và có chiều hướng giảm