Xuất khẩu Đức trong tháng hai đã giảm tháng thứ năm liên tiếp khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu này rơi vào suy thoái sâu hơn.