QĐND - Ngày 29-9, Công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đã tiến hành hạ thủy và bàn giao tàu kéo lai dắt cảng, có ký hiệu ASD 2411 cho Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất...