ND - Hội nghị xúc tiến đầu tư (XTĐT) vào các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và khu kinh tế (KKT) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức vừa khai mạc tại Bắc Ninh.