Từ 1-1-2010, Nga và Ukraine sẽ xây dựng giá khí đốt thiên nhiên cũng như thuế suất trung chuyển theo giá châu Âu