VIT - Trung Quốc đã đóng cửa tất cả những trang web nước ngoài đưa tin về tình hình Tây Tạng. Và lúc này, trong con mắt của nhiều người dân Trung Quốc, bạo lực tại miền núi phía tây xa xôi của đại lục dường như chỉ là “khói nhiều hơn lửa”.