Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc gửi cơ quan hải quan về việc không áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% đối với USD tiền mặt nhập khẩu và giải thích đó là một “sự nhầm lẫn”. Việc “nhầm lẫn” này nằm ở đâu?