TTO - Ngày 13-4, cử tri Ý bắt đầu bỏ phiếu bầu quốc hội mới và chọn người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới.